Algemene voorwaarden

1. Door registratie op de website wordt het lidmaatschap van digitale kunstjuf geactiveerd.
Het lidmaatschap kost eenmalig 975,00 euro.
Het lidmaatschap geeft toegang tot de website “digitale kunstjuf”.

2. Het lidmaatschap is geldig voor de duur van 1 jaar. Hierbij wordt de datum van registratie aangehouden als de aanvangsdatum van het lidmaatschap.  Na een jaar kan het lidmaatschap kosteloos verlengd worden.

4. Het lidmaatschap geldt per school met 1 brinnummer. Dit houdt in dat alle leerkrachten werkzaam op deze school dezelfde ledenvoordelen hebben.

5. Iedereen kan lid worden en gebruikmaken van het productaanbod, ook als men niet op een school werkt. Dit heeft geen invloed op de prijs van het lidmaatschap.

6. Een lidmaatschap van Digitale Kunsjuf betreft alleen toegang tot de website van Digitale Kunstjuf, het  en geeft geen recht op voorrang of voordelen bij andere bedrijfsonderdelen van An-image.nl.

7. Het lidmaatschap wordt automatisch jaarlijks verlengd, tenzij het lid 1 maand vóór het nieuwe abonnementsjaar opzegt. Bij opzegging gedurende het abonnementsjaar vindt geen (gedeeltelijke) restitutie van de contributie plaats.

9. Indien de contributie niet wordt voldaan wordt het lidmaatschap van rechtswege be√ęindigd met openstaand incasso . De klant kan zich pas weer opnieuw aanmelden voor het lidmaatschap als de achterstallige betaling is voldaan.¬†

10. Periodiek houdt An-Image haar leden per post of e-mail op de hoogte van actuele aanbiedingen en informatie verband houdend met het lidmaatschap. 

Wet van Dam

Rekening houdend met de Wet van Dam vermeldt An-Image elke 3 maanden in de algemene voorwaarden de wijze van be√ęindiging van het lidmaatschap. Dit staat vermeld in artikel 7.

Overige bepalingen 

An-Image heeft de bevoegdheid te allen tijde dit reglement te wijzigen en/of aanvullende voorwaarden te stellen. Een actuele versie van de algemene voorwaarden vindt u altijd op www.digitalekunstjuf.nl

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist An-Image. Op het lidmaatschap van Diitale kunstjuf is het Nederlands recht van toepassing.

Klachten over of schade bij diensten, cursussen of andere dienstverleners

Schade, direct of indirect, op welke wijze dan ook, veroorzaakt door de dienstverlener/leverancier/docent in verband met de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden of middels zijn/haar producten dient bij de betreffende dienstverlener/docent/leverancier te worden gemeld. An Image is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de geleverde dienst. De dienstverlener/leverancier of docent is verantwoordelijk. Mocht u er vervolgens onderling niet uitkomen, dan kunt u An-Image informeren door een mail te sturen , waarna wij zullen bemiddelen om tot een oplossing te komen.

Klachten over An-Image of de digitale kunstjuf

Klachten over An Image of de digitale kunstjuf kunt u  sturen naar info@digitalekunstjuf.